ਸਲੋਕ ਮਃ ੨ ॥
ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਇ ਮੰਞੁ ਨਿਮਾਣੀ ਇਕੁ ਤੂ ॥
ਕਿਉ ਨ ਮਰੀਜੈ ਰੋਇ ਜਾ ਲਗੁ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਹੀ ॥੧॥
ਮਃ ੨ ॥
ਜਾਂ ਸੁਖੁ ਤਾ ਸਹੁ ਰਾਵਿਓ ਦੁਖਿ ਭੀ ਸੰਮਾੑਲਿਓਇ ॥ 
ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸਿਆਣੀਏ ਇਉ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥੨॥ 
ਪਉੜੀ ॥
ਹਉ ਕਿਆ ਸਾਲਾਹੀ ਕਿਰਮ ਜੰਤੁ ਵਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ॥ 
ਤੂ ਅਗਮ ਦਇਆਲੁ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਆਪਿ ਲੈਹਿ ਮਿਲਾਈ ॥ 
ਮੈ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਬੇਲੀ ਕੋ ਨਹੀ ਤੂ ਅੰਤਿ ਸਖਾਈ ॥ 
ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਗਤੀ ਤਿਨ ਲੈਹਿ ਛਡਾਈ ॥ 
ਨਾਨਕ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਹੈ ਤਿਸੁ ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਈ ॥੨੦॥੧॥
(ਅੰਗ ੭੯੧)

[ਵਿਆਖਿਆ]
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੨ ॥
                                 
(ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ!) ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ (ਮਿਥਿਆ) ਆਸਰਾ ਹੈ, 
ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈਂ । 
ਜਦ ਤਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਨਾਹ ਵਸੇਂ, ਕਿਉਂ ਨ ਰੋ ਕੇ ਮਰਾਂ? 
(ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖਪੀਦਾ ਹੈ) ।੧। 
ਮਃ ੨ ॥
ਜੇ ਸੁਖ ਹੈ ਤਾਂ ਭੀ ਖਸਮ-ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, 
ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਭੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ, ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, 
ਹੇ ਸਿਆਣੀ ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਏ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਸਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।੨।
ਪਉੜੀ ॥
ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਮੈਂ ਇਕ ਕੀੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, 
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੀਹ ਕੀਹ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ? ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਆਲ ਹੈਂ, 
ਅਪਹੁੰਚ ਹੈਂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਦਾ ਹੈਂ । 
ਮੈਨੂੰ ਤੈਥੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ, 
ਆਖ਼ਰ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਥੀ ਹੋ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈਂ, 
ਜੋ ਜੋ ਜੀਵ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 
(ਹਉਮੈ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ) ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ । 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਬੇ-ਮੁਥਾਜ ਹੈ, 
ਉਸ ਨੂੰ ਰਤਾ ਭੀ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ।੨੦।੧।
(ਅੰਗ ੭੯੧)
੨੪ ਮੲੀ ੨੦੧੮
सलोक मः २ ॥
किस ही कोई कोइ मँञु निमाणी इकु तू ॥
किउ न मरीजै रोइ जा लगु चिति न आवही ॥१॥ 
मः २ ॥
जां सुखु ता सहु राविओ दुखि भी सँमा्ह्हलिओइ ॥ 
नानकु कहै सिआणीए इउ कँत मिलावा होइ ॥२॥       
पउड़ी ॥
हउ किआ सालाही किरम जँतु वडी तेरी वडिआई ॥ 
तू अगम दइआलु अगँमु है आपि लैहि मिलाई ॥ 
मै तुझ बिनु बेली को नही तू अँति सखाई ॥ 
जो तेरी सरणागती तिन लैहि छडाई ॥ 
नानक वेपरवाहु है तिसु तिलु न तमाई ॥२०॥१॥                  
(अंग ७९१)

[विआखिआ]
सलोकु मः २ ॥
(हे प्रभू!) किसे दा कोई (मिथिआ) आसरा है, 
किसे दा कोई आसरा है, मैं निमाणी दा इक तूँ ही तूँ हैं । 
जद तक तूँ मेरे चित्त विच नाह वसें, किउं न रो के मरां? 
(तैनूँ विसार के दुख्खां विच ही खपीदा है) ।१। 
मः २ ॥
जे सुख है तां भी खसम-प्रभू नूँ याद करीए, 
दुख्ख विच भी मालक नूँ चेते रख्खीए, तां, नानक आखदा है, 
हे सिआणी जीव-इसत्रीए! इस तर्हां खसम नाल मेल हुँदा है ।२।     
 
पउड़ी ॥
हे प्रभू! मैं इक कीड़ा जिहा हां, तेरी वडिआई वड्डी है, 
मैं तेरे कीह कीह गुण बिआन करां? तूँ बड़ा ही दिआल हैं, 
अपहुँच हैं तूँ आप ही आपणे नाल मिलांदा हैं । 
मैनूँ तैथों बिना कोई बेली नहीं दिस्सदा, 
आख़र तूँ ही साथी हो के पुकारदा हैं, 
जो जो जीव तेरी सरन आउंदा है उहनां नूँ 
(हउमै दे गेड़ तों) बचा लैंदा हैं । 
हे नानक! प्रभू आप बे-मुथाज है, 
उस नूँ रता भी कोई लालच नहीं है ।२०।१।
(अँग ७९१)
२४ मई २०१८
sLok m: 2 .
kis hï koË koĖ mɳĴu nimaņï Ėku ŧü .
kiŪ n mrïjÿ roĖ ja Lgu ciŧi n Ävhï .1.
m: 2 .
jaɲ suķu ŧa shu raviŎ ɗuķi ßï sɳmaĦLiŎĖ . 
nanku khÿ siÄņïÆ ĖŪ kɳŧ miLava hoĖ .2.
pŮŗï .
                 
hŪ kiÄ saLahï kirm jɳŧu vdï ŧyrï vdiÄË . 
ŧü Ȧgm ɗĖÄLu Ȧgɳmu hÿ Äpi Lÿhi miLaË . 
mÿ ŧuʝ binu byLï ko nhï ŧü Ȧɳŧi sķaË . 
jo ŧyrï srņagŧï ŧin Lÿhi ċdaË . 
nank vyprvahu hÿ ŧisu ŧiLu n ŧmaË .20.1.
(Ȧɳg 791)

[viÄķiÄ]
sLoku m: 2 .
       
(hy pɹßü!) kisy ɗa koË (miȶiÄ) Äsra hÿ, 
kisy ɗa koË Äsra hÿ, mÿɲ nimaņï ɗa Ėk ŧüɳ hï ŧüɳ hÿɲ , 
jɗ ŧk ŧüɳ myry ciƻŧ vic nah vsyɲ, kiŪɲ n ro ky mraɲ? 
(ŧÿnüɳ visar ky ɗuƻķaɲ vic hï ķpïɗa hÿ) ,1,
m: 2.
jy suķ hÿ ŧaɲ ßï ķsm-pɹßü nüɳ ȳaɗ krïÆ, 
ɗuƻķ vic ßï maLk nüɳ cyŧy rƻķïÆ, ŧaɲ, nank Äķɗa hÿ, 
hy siÄņï jïv-ĖsŧɹïÆ! Ės ŧrɥaɲ ķsm naL myL huɳɗa hÿ ,2,
pŮŗï .
                 
hy pɹßü! mÿɲ Ėk kïŗa jiha haɲ, ŧyrï vdiÄË vƻdï hÿ, 
mÿɲ ŧyry kïh kïh guņ biÄn kraɲ? ŧüɳ bŗa hï ɗiÄL hÿɲ, 
Ȧphuɳc hÿɲ ŧüɳ Äp hï Äpņy naL miLaɲɗa hÿɲ , 
mÿnüɳ ŧÿȶoɲ bina koË byLï nhïɲ ɗiƻsɗa, 
Äᴥķr ŧüɳ hï saȶï ho ky pukarɗa hÿɲ, 
jo jo jïv ŧyrï srn ÄŪɲɗa hÿ Ūhnaɲ nüɳ 
(hŪmÿ ɗy gyŗ ŧoɲ) bca Lÿɲɗa hÿɲ , 
hy nank! pɹßü Äp by-muȶaj hÿ, 
Ūs nüɳ rŧa ßï koË LaLc nhïɲ hÿ ,20,1,
(Ȧɳg 791)
24 mË 2018
SHALOK, SECOND MEHL:
          
Some people have others, 
but I am forlorn and dishonored; 
I have only You, Lord. 
I might as well just die crying, 
if You will not come into my mind. || 1 ||             
SECOND MEHL:
When there is peace and pleasure, 
that is the time to remember your Husband Lord. 
In times of suffering and pain, 
remember Him then as well. Says Nanak, O wise bride, 
this is the way to meet your Husband Lord. || 2 ||  
PAUREE:
                 
I am a worm - how can I praise You, O Lord; 
Your glorious greatness is so great! 
You are inaccessible, merciful and unapproachable; 
You Yourself unite us with Yourself. 
I have no other friend except You; in the end, 
You alone will be my Companion and Support. 
You save those who enter Your Sanctuary.. 
O Nanak, He is care-free; He has no greed at all. || 20 || 1 ||
(Part 791)
24 May 2018

ਨੋਟ : ਇਹ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇ੍ਹਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋੲੀ ਰਿਸ਼੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ॥
© ੨੦੦੦-2013 ਓਪਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ । ਕੁਝ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ॥
ਇਸ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮਗ੍ਗਰੀ ਆਮ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਗੁਣ ਆਰੋਪਣ-ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ-ਗੈਰ ਵਿਉਤਪਨ੍ਨ ੩.੦ ਬੇ ਤਬਦੀਲ ਆਗਿਆ ਪਤ੍ਤਰ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ॥ .